Cliënten ervaringen (CQ index)

Het is voor Fysio Evident belangrijk om inzicht te hebben hoe cliënten, na de behandelperiode, de fysiotherapeutische zorg hebben ervaren. Op basis hiervan kunnen kwaliteitsverbeteringen bijgestuurd en geoptimaliseerd worden binnen de praktijk. Dit wordt gedaan met behulp van de Consumer Quality Index (CQ index). Dit is een gestandaardiseerde methode om de cliënten ervaringen in de zorg (fysiotherapie) te meten, te analyseren en te rapporteren. Het meten wordt gedaan door concrete vragen te stellen over de ervaren zorg die geleverd is door de beroepsbeoefenaren rondom een bepaalde aandoening. Het is niet verplicht om deel te nemen aan dit onderzoek, maar u kunt de praktijk hiermee wel helpen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau MediQuest. De therapeut zal aan het einde van het behandeltraject de cliënt hierover informeren