Klachtenregeling 

Indien u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut of ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Fysio Evident is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie die de klacht kan onderzoeken. Er zijn een aantal stappen die u dan zult moeten maken:

Stap 1: in gesprek gaan met de betreffende fysiotherapeut en de klacht bespreekbaar maken. Vindt u het moeilijk om uw probleem in een gesprek aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld iemand die u kent of vertrouwt. Voor advies of bijstand over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie als Zorgbelang, dat een onderdeel is van het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG).

Stap 2: levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij drie instanties met uw klacht terecht: de Klachtencommissie, de Commissie van Toezicht en/of het Regionaal Tuchtcollege. De contactgegevens zijn hieronder genoemd. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. De bevoegdheid om maatregelen te nemen, verschilt per commissie.

Klachtencommissie:
Als het doel is om vooral erkenning te krijgen voor uw klacht dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie. Deze is ingesteld is door de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten in Nederland: het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Commissie van Toezicht:
Het kan zijn dat u vindt dat er maatregelen moeten worden genomen. U wilt herhaling voorkomen en de kwaliteit van de fysiotherapie verbeteren. In dat geval kunt u terecht bij de Commissie van Toezicht van het KNGF

Regionaal Tuchtcollege:
Als u van mening bent dat de fysiotherapeut een berisping moet krijgen en in het uiterste geval zijn vak niet langer mag uitoefenen, dan kunt u uw klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege van de overheid.

Stap 3: wilt u officieel een klacht indienen dan dient dit altijd schriftelijk gedaan te worden door u als cliënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders. De klacht moet u namelijk ondertekenen. Iemand kan ook namens u een klacht indienen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Omschrijf uw klacht altijd zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam en het privé- of praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur uw brief naar de instantie die aansluit bij wat u wilt bereiken met uw klacht

Adres- en contactgegevens

Klachtencommissie van het KNGF
Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248 3800 AE Amersfoort
033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)

Commissie van Toezicht van het KNGF
Secretaris Commissie van Toezicht KNGF,
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort

Regionaal Tuchtcollege
De Regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl vindt u de contactgegevens.

Zorgbelang Nederland
Postbus 2250 3500 GG Utrecht
0900-2437070 (€ 0,10 cent per min.)
www.zorgbelang-nederland.nl