Kwaliteitsregisters

 

Kwaliteitsregisters

De therapeuten werkzaam bij Fysio Evident zijn aangesloten bij de volgende registers:

 

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-register)

Dit is een Nederlandse databank, waarin een aantal officieel erkende gezondheidsmedewerkers staan geregistreerd. Om geregistreerd te kunnen staan, stelt de wet aan aantal eisen. Dit wordt ook wel de wet BIG genoemd. Hierdoor staan er enkel personen in dit register die een door de overheid erkende beroepsopleiding hebben gevolgd.
Eveneens heeft de therapeut de verplichting eens in de vijf jaar aan te kunnen tonen voldoende kennis en vaardigheden op een minimaal niveau te hebben.

Centraal Kwaliteitsregister (CKR)

Dit is een specifiek kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten. Om in aanmerking te komen, dient de fysiotherapeut te voldoen aan een aantal eisen: ingeschreven staan in het BIG-register, in het bezit zijn van een erkend fysiotherapie-diploma, deelname aan een klachtenregeling, voldoende accreditatiepunten (studiepunten) hebben door bij- of nascholing en volgens de richtlijnen van de beroepsgroep (KNGF) werken.