Jouw praktijk

wat wij voor je doen

Team Fysio Evident: Minke en Bart

 

Fysio Evident Nijmegen Bart en Minke

{

“Twee professionele en erg vriendelijke fysiotherapeuten. Ben helemaal van mijn klacht af geholpen. Naast professioneel ook erg vrolijk en open. Waardoor het makkelijk is om mee te praten.”

Dees Verhoeven

{

“Ik kon erg snel terecht en ben super geholpen, hele fijne vibe, voelde me direct op m’n gemak en binnen 3 afspraken ben ik klachtenvrij!”

Annabel Meulenveld

{

“Ik ben uitermate tevreden over de begeleiding, het kennisniveau en het persoonlijk contact”

Mark

{

Minke heeft razendsnel mijn pijnklachten in mijn onderrug weggenomen. Al na de eerste behandeling was er een duidelijk resultaat en na 2 behandelingen was ik al volledig pijnvrij. Tevens fijne gesprekken en heldere communicatie. Bedankt!

Ilse van der Heijden 

In het kort:

 • Direct toegankelijkheid, u heeft geen verwijsbrief nodig.
 • Geen wachtlijst.
 • Goede bereikbaarheid en gratis parkeren.
 • Grondig onderzoek naar de oorzaak van de klacht.
 • Samen tot een passende behandeling komen, waarin de therapeut adviseert en u beslist.
 • Onderzoek en behandeling zo veel mogelijk a.d.h.v. recent wetenschappelijk inzichten.
 • Persoonlijke nazorg afsluitend aan uw behandeltraject.
Bart

Bart

Bart is zowel fysiotherapeut als eerstegraads docent lichamelijke opvoeding. Bart is gedreven en neemt de cliënt graag actief mee in het diagnostisch- en behandelproces, waarbij hij grote waarde hecht aan een heldere uitleg.

Contactgegevens:

06 24334868
bart@www.fysio-evident.nl

Expertise:

   • Revalidatie na heup- en knieprotheses
   • Sportrevalidatie na gewrichtsoperaties
   • Longrevalidatie (COPD)
   • Sportletsels en inspanningstesten
Minke

Minke

Minke is fysiotherapeut en heeft een sportopleiding gedaan (het CIOS). Haar passie in het werken als fysiotherapeut is de zoektocht naar wat zij voor de cliënt kan betekenen; wat heeft iemand nodig om stappen te maken richting herstel van de klacht?

Contactgegevens:

06 24350462
minke@www.fysio-evident.nl

Expertise:

 • Zwangerschapsgerelateerde klachten
 • Nek- en schouderklachten
 • Hoofdpijn
 • Lage rugklachten
 • Houdingsproblematiek

Maak een afspraak

Bel of mail ons om een afspraak te maken. Wij helpe je graag jouw klachten op te lossen, zodat jij je snel weer fit en gezond voelt!

E-mailadres

info@www.fysio-evident.nl

Telefoonnummer

Bart: 06-24334868
Minke: 06-24350462

Adres

Graafseweg 274
6523 ZV Nijmegen

Tarieven voor fysiotherapie

De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Indien je aanvullend voor fysiotherapie verzekerd bent, krijg je de behandeling binnen het aanvullende verzekeringspakket volledig vergoed.

 

Zitting fysiotherapie € 36,00
Zitting fysiotherapie aan huis € 48,00
Screening € 17,00
Screening aan huis € 23,00
Intake en onderzoek zonder verwijzing € 48,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 48,00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 56,00
Niet 24 uur van te voren afgezegd* 100%
Testen en onderzoeken

De meeste testen en onderzoeken worden niet vergoed door de zorgverzekeraars. Indien je wil weten welke wel of niet vergoed worden, kun je contact met ons opnemen.

Optimale Gezondheidsscan
Incl. vetpercentage-, bloeddrukmeting,
sub-maximale inspanningstest (VO2max),
spierlengte testen, behendigheidstest, vragenlijst
en bepalen anaerobe en aerobe trainingszones.
€ 90,00
Basisplus Gezondheidsscan
Incl. vetpercentage-, bloeddrukmeting, sub-maximale
inspanningstest (VO2max) en het bepalen
anaerobe en aerobe trainingszones.
€ 65,00
Basis Gezondheidsscan
Incl. vetpercentage-, bloeddrukmeting, sub-maximale
inspanningstest (VO2max).
€50,-
Inspanningstesten (sub-maximaal)
Incl. rapportage met normwaarden (keuze uit: fiets,
step of hardlopen)
€ 30,00
Inspanningstest senioren
Incl. rapportage met normwaarden (keuze uit: wandeltest)
€ 20,00
Sport specifieke trainingsschema
Incl. anamnese, fysiek onderzoek, sub-maximale testen, doelen (korte en lange termijn) en sport specifieke
oefeningen met opbouw.
€ 80,00
Losse specifieke onderzoeken
Mogelijkheden: loopanalyse, vetmeting,
bloeddrukmeting, trainingszones bepalen
Op aanvraag.

 

Prakitische informatie voor uw afspraak

Identiteitsbewijs
Op basis van de zorgverzekeringswet is het noodzakelijk dat je bij de eerste afspraak een legitimatiebewijs meeneemt. Jouw gegevens worden overgenomen in het behandeldossier. Dit is ingevoerd om fraude tegen te gaan.

Hygiëne
Om hygiënische redenen vragen wij je een schone handdoek mee te nemen naar de behandeling.

Afspraak afzeggen
Indien je verhinderd bent, om wat voor reden dan ook, vragen wij je dit 24 uur vooraf te melden per telefoon of via de mail. Vermeld hierbij duidelijk jouw naam en wanneer je de afspraak hebt. Is de afspraak niet binnen 24 uur afgemeld dan kunnen de kosten in rekening worden gebracht.

Dieren
Huisdieren zijn niet toegestaan in de praktijk, met uitzondering van hulphonden. Indien je een hulphond hebt is het wenselijk dit tijdig te melden, zodat er eventueel maatregelen getroffen kunnen worden voor mensen met een allergie.

Parkeren
Je kunt gratis voor de deur parkeren.

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
09:00 – 21:00 uur
08:00 – 17:00 uur
09:00 – 17:00 uur
08:00 – 21:00 uur
08:00 – 17:00 uur
Op afspraak
Gesloten
Kwaliteitsregisters

De therapeuten werkzaam bij Fysio Evident zijn aangesloten bij de volgende registers:

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG-register)
Dit is een Nederlandse databank, waarin een aantal officieel erkende gezondheidsmedewerkers staan geregistreerd. Om geregistreerd te kunnen staan, stelt de wet aan aantal eisen. Dit wordt ook wel de wet BIG genoemd. Hierdoor staan er enkel personen in dit register die een door de overheid erkende beroepsopleiding hebben gevolgd.
Eveneens heeft de therapeut de verplichting eens in de vijf jaar aan te kunnen tonen voldoende kennis en vaardigheden op een minimaal niveau te hebben.

Centraal Kwaliteitsregister (CKR)
Dit is een specifiek kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten. Om in aanmerking te komen, dient de fysiotherapeut te voldoen aan een aantal eisen: ingeschreven staan in het BIG-register, in het bezit zijn van een erkend fysiotherapie-diploma, deelname aan een klachtenregeling, voldoende accreditatiepunten (studiepunten) hebben door bij- of nascholing en volgens de richtlijnen van de beroepsgroep (KNGF) werken.

Klachtenregeling

Indien je een klacht hebt over de behandeling van jouw fysiotherapeut of ontevreden bent over de manier waarop jouw fysiotherapeut met je omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor jezelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Fysio Evident is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie die de klacht kan onderzoeken. Er zijn een aantal stappen die je dan zal moeten maken:

Stap 1: in gesprek gaan met de betreffende fysiotherapeut en de klacht bespreekbaar maken. Vindt u het moeilijk om uw probleem in een gesprek aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld iemand die u kent of vertrouwt. Voor advies of bijstand over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie als Zorgbelang, dat een onderdeel is van het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG).

Stap 2: levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij drie instanties met uw klacht terecht: de Klachtencommissie, de Commissie van Toezicht en/of het Regionaal Tuchtcollege. De contactgegevens zijn hieronder genoemd. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. De bevoegdheid om maatregelen te nemen, verschilt per commissie.

Klachtencommissie:
Als het doel is om vooral erkenning te krijgen voor uw klacht dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie. Deze is ingesteld is door de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten in Nederland: het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Commissie van Toezicht:
Het kan zijn dat u vindt dat er maatregelen moeten worden genomen. U wilt herhaling voorkomen en de kwaliteit van de fysiotherapie verbeteren. In dat geval kunt u terecht bij de Commissie van Toezicht van het KNGF

Regionaal Tuchtcollege:
Als u van mening bent dat de fysiotherapeut een berisping moet krijgen en in het uiterste geval zijn vak niet langer mag uitoefenen, dan kunt u uw klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege van de overheid.

Stap 3: wilt u officieel een klacht indienen dan dient dit altijd schriftelijk gedaan te worden door u als cliënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders. De klacht moet u namelijk ondertekenen. Iemand kan ook namens u een klacht indienen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Omschrijf uw klacht altijd zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam en het privé- of praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur uw brief naar de instantie die aansluit bij wat u wilt bereiken met uw klacht.

Adres- en contactgegevens

Klachtencommissie van het KNGF
Secretaris Klachtencommissie KNGF
Postbus 248 3800 AE Amersfoort
033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)

Commissie van Toezicht van het KNGF
Secretaris Commissie van Toezicht KNGF,
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort

Regionaal Tuchtcollege
De Regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl vindt u de contactgegevens.

Zorgbelang Nederland
Postbus 2250 3500 GG Utrecht
0900-2437070 (€ 0,10 cent per min.)
www.zorgbelang-nederland.nl

Privacy

Praktijk Fysio Evident volgt de Wet Bescherming Persoonsgegevens, die opgesteld is door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Hierin staat omschreven hoe er zorgvuldig met persoonsgegevens om gegaan dient te worden. De gegevens die u verstrekt worden in principe enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze verstrekt heeft. Het privacy regelement kunt u met de naaste link openen: privacy regelement

Client ervaringen (CQ index)

Het is voor Fysio Evident belangrijk om inzicht te hebben hoe cliënten, na de behandelperiode, de fysiotherapeutische zorg hebben ervaren. Op basis hiervan kunnen kwaliteitsverbeteringen bijgestuurd en geoptimaliseerd worden binnen de praktijk. Dit wordt gedaan met behulp van de Consumer Quality Index (CQ index). Dit is een gestandaardiseerde methode om de cliënten ervaringen in de zorg (fysiotherapie) te meten, te analyseren en te rapporteren. Het meten wordt gedaan door concrete vragen te stellen over de ervaren zorg die geleverd is door de beroepsbeoefenaren rondom een bepaalde aandoening. Het is niet verplicht om deel te nemen aan dit onderzoek, maar u kunt de praktijk hiermee wel helpen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau MediQuest. De therapeut zal aan het einde van het behandeltraject de cliënt hierover informeren.