Dry needling Nijmegen, Fysio-Evident, Dry needling naald wordt in rug gezet