Fysiotherapie

Fysiotherapie Evident is een specialist in bewegen en verzorgt fysiotherapie op maat. Wij maken gebruik van de nieuwste wetenschappelijke inzichten in combinatie met onze eigen expertise en ervaring. Hiermee kunnen we direct inspelen op uiteenlopende klachten aan het houdings- en beweegapparaat. Ook als u meer wilt of moet bewegen op een verantwoorde wijze, niet durft te bewegen, er moeite mee heeft vanwege een ziekte of ongeval of net geopereerd bent. Iedereen is welkom. Van klein tot groot. Van jong tot oud. Wij helpen u graag.

In het kort:

 • Direct toegankelijkheid, u heeft geen verwijsbrief nodig.
 • Geen wachtlijst.
 • Goede bereikbaarheid en gratis parkeren.
 • Grondig onderzoek naar de oorzaak van de klacht.
 • Samen tot een passende behandeling komen, waarin de therapeut adviseert en u beslist.
 • Onderzoek en behandeling zo veel mogelijk a.d.h.v. recent wetenschappelijk inzichten.
 • Gespecialiseerd in het gehele bewegingsapparaat en inspanningsfysiologie (sport).
 • Ervaring met zwangerschapsgerelateerde klachten, zowel pre- als postnataal.
 • Persoonlijke nazorg afsluitend aan uw behandeltraject.

Expertise

Binnen onze praktijk hebben we brede kennis en ervaring op het gebied van bewegen, sport en revalidatie. Iedere therapeut heeft minimaal een erkende HBO diploma fysiotherapie behaald, aangevuld met andere opleidingen of cursussen. Zo is er in de praktijk persoonlijk ervaring met meer dan 30 verschillende soorten sporten. Er is een HBO docent aanwezig die lessen verzorgd aan de Academie Lichamelijke Opvoeding.

Persoonlijk

Bij de eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klacht(en) door te luisteren naar de reden van uw komst, uw wens tot verbetering, verdiepende vragen te stellen en tot slot een lichamelijk onderzoek te doen. Op basis van de resultaten wordt er in overleg met u een behandeling of revalidatietraject gestart. Daarbij wordt de tijd genomen om het mechanisme en de beïnvloedende factoren van het beweeg probleem uit te leggen, zodat uw weet wat er speelt.

Onderzoek

Tijdens het eerste consult zal de intake plaatsvinden met een onderzoek naar de klachten en belemmeringen in het fysieke functioneren. Het onderzoek bestaat uit de volgende stappen:

 • Screenen (zonder verwijzing van uw arts)
 • Anamnese (vraag gesprek over uw klacht)
 • Onderzoek (er worden verschillende onderzoeksmethode ingezet)
 • Diagnose (conclusie en toelichting van alle resultaten)
 • Behandelplan (behandeltraject uitzetten en bespreken)

Behandeling

Afhankelijk van de complexiteit van de klacht wordt het behandelplan uitgevoerd, gemonitord en indien nodig bijgesteld. De behandeling kan uit de volgende elementen bestaan of een combinatie hiervan:

 • Educatie (inzicht en advies geven over de klacht)
 • Oefeningen (lokale en of algehele fysieke belastbaarheid vergroten)
 • Manueel (het bewegelijk maken van de gewrichten)
 • Massage (weefsel activeren of ontspannen)
 • Tapen (ondersteuning)