Privacy 

Praktijk Fysio Evident volgt de Wet Bescherming Persoonsgegevens, die opgesteld is door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Hierin staat omschreven hoe er zorgvuldig met persoonsgegevens om gegaan dient te worden. De gegevens die u verstrekt worden in principe enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze verstrekt heeft. Het privacy regelement kunt u met de naaste link openen: privacy regelement